ติดต่อเรา


กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

                      โรงเรียนบุญวัฒนา : Boonwattana School                      

159 หมู่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
159 Moo 1, Hua Thale, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima 30000
โทรศัพท์ 044 920 211 || โทรสาร 044 920 209