เรื่อง : ขอแสดงความยินดี กับคุณครูปรียานุช หนอกกระโทก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูปรียานุช หนอกกระโทก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 มีนาคม 2562 (12:28 น.)   เข้าชม 19917

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูโรงเรียนบุญวัฒนาจำนวน 12 ราย โดยผู้รับการประเมินได้นำผลงานมาจัดแสดงให้คณะกรรมการประเมินอย่างเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ ซึ่งมีครูและบุคคลากรในโรงเรียนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก